Samfundet

Vi gør en betydelig og mærkbar forskel for dem, der møder os. Vi har nærmest altid (siden 94) gjort – gør – og vil også fremover byde ind på projekter og processer, der gavner det STORE billede i samfundet. Vi bringer sansebevidsthed dybt ind i det offentlige rum. Vi er en anset aktør i  socialsektoren og pædagogikkensundhedssektoren og 
beskæftigelsessektoren – og det er vi stolte af.

Virksomheden 

Næret, glade og nysgerrige medarbejdere er det, der gør en forskel i din virksomhed. Vi henvender os til virksomheder, der har modet til at bryde med det gængse og sætte innovation og sanselighed fri – og fokusere på det hele menneske. Vores organisationsudvikling inspirerer, involverer og inddrager, så ledelse og medarbejdere oplever positive og konstruktive forstyrrelser. Vi anbefaler teamcooking.


Unisans - dit væsens rod

Vi perspektiverer faglig, personlig og social identitet.
Vi træner jeres sanser og sætter ansvarlig livskvalitet i fokus.


Familien

En vigtig grundsten i vores dannelse er familien, men den undergår store forandringer for tiden. Det betyder, at det bliver sværere at orientere sig i forhold til de mange muligheder, krav og idealer, vi bliver mødt med og af. Derfor tilbyder vi netværk, der støtter gennem samtaler og samvær, og teamcooking, der åbner for nærvær og kreativitet. Begge skaber de rammen for et frirum til at være…sammen i Café Sans.

Individet

Vi møder dig, hvor du er! For i virkeligheden er det jo dig, det hele drejer sig om; uanset om du er lille, stor eller voksen, på job eller uden job, sund eller syg. Derfor spørger vi også, hvor du er, og om du har hjertet med. For når det handler om dig, guider, inspirerer og bevidstgør vi dig til stærkere livskvalitet. Vi skaber et oplevelsesdesign, der involverer og engagerer dig direkte gennem påvirkning af sanserne. Du får en invitation til et møde med nuet.

Vi er en socialøkonomisk virksomhed

Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår, men som bruger overskuddet til at skabe arbejdspladser for socialt udsatte eller til at finde svar på udfordringer inden for miljø og sundhed. Så har du en socialøkonomisk virksomhed. Så har du os.

Regeringen har defineret afsættet for socialøkonomiske virksomheder. Vi tjekker af:

  • En privat virksomhed, der driver erhverv med det formål at fremme særlige sociale og samfundsgavnlige formål gennem sit virke og sin indtjening.
  • ​En virksomhed, der ser socialt udsatte borgere eller borgere med et handicap som en ressource, der kan bidrage aktivt til samfundet.
  • En virksomhed, der er grundlagt af ildsjæle og iværksættere, som ser et socialt eller samfundsmæssigt problem.
  • En virksomhed, der bruger størstedelen af sin indtjening og overskud til at hjælpe på både et menneskeligt og et samfundsmæssigt plan. Det kan være inden for sociale forhold og beskæftigelse, miljø og sundhed samt kultur.
  • En virksomhed, der tilbyder anderledes arbejdspladser og velfærd ved at tænke innovativt.

socialvirksomhed.dk


1. 

Socialt formål

Hos Unisans arbejder vi for og med mennesker, der arbejder med andre mennesker. Således har vores primære formål samfundsgavnlig karakter, der desuden fremmer aktivt følgeskab – det være sig med et socialt, kulturelt, beskæftigelses-, sundheds- eller miljømæssigt sigte.

2

Væsentlig erhvervsdrift

Unisans sælger en række serviceydelser, der udgør en betydelig del af vores omsætning. Således har Unisans et væsentligt element af erhvervsdrift. Ydelserne er blandt andet teamcooking, foredrag, sansekøkken og produkterne i Café Sans. Derfor er GASTRO vores 4. Forretningsgren.

3

Uafhængighed af det offentlige

Unisans fungerer uden offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virksomheden. Til gengæld samarbejder vi gerne med det offentlige og om de muligheder, vi kan skabe sammen. Det vigtigste for os er, at det fremmer en sag, der ligger os på sinde og i hjertet.

4

Inddragende og ansvarlig ledelse

Som en naturlig del af Unisans’ arbejde involverer vi vores ansatte, kunder, samarbejdspartnere og interessenter. Værdier og visioner binder os sammen og er fundamentet for en etisk forsvarlig ledelse med både advisory board og bestyrelse.

5

Social overskudshåndtering

Hos Unisans bruger vi primært vores overskud til at fremme sociale formål, reinvestere i vores egen virksomhed eller i andre socialøkonomiske virksomheder. En begrænset andel af overskuddet kan vælges at blive udbetalt som udbytte til investorer.

Bag unisans

Mennesker møder mennesker, udveksler og skaber udvikling. Livet er klar til sanseoplevelser, innovation, nye perspektiver og forstærket livskvalitet. I dette arbejde er respekten for det hele menneske essentiel, og vi er stolte af også at være en socialøkonomisk virksomhed, der sætter ansvarlig livskvalitet i fokus.

Grundstenen i Unisans er pædagogisk og psykologisk formidling til mennesker, der arbejder med andre mennesker. Vi byder ind med det bedste af vores erfaringer, krydret med ildsjæleri og skønne mennesker. Vi glæder os til at møde dig derude.

Unisans er grundlagt af Conny og Erik Ericon Andersen, der siden 1994 har haft det social- og arbejdsmarkedspolitiske landskab som fundament for deres virke.

Læse mere om Unisans og grundlæggerne

Book et møde med det samme

I Unisans tror vi på, at vi er stærkest sammen. Det er vores grundfilosofi, at vi når længere og kan give større værdi, når vi arbejder sammen i strategiske alliancer, der synergetisk interagerer med hinanden. Det er vores overbevisning, at vores kunder vil opleve et fleksibelt og konkurrencedygtigt udbud af produkter og ydelser.

Vi inviterer derfor til samarbejde og partnerskab med indbyrdes forskellige virksomheder, der alle har sanseoplevelser og oplevelsesinnovation til fælles. Et partnerskabs overordnede mål er, at alle partnere oplever at stå stærkere på markedet, styrker deres brand, skaber loyale kunder og øger deres omsætning.

Det er væsentligt, at virksomhederne trækker på hinandens erfaringer, ydelser, netværk, og at de udvikler produkter sammen.

unisans samarbejder med Vision P Design og Bureau R


Integritet og Værdier 

I vores arbejde og i vores partnerskaber tager vi afsæt i fire ligeværdige værdier, som er grundlæggende for eksistens og udvikling. Værdierne – tillid, åbenhed, fleksibilitet og ordentlighed – skal alle være til stede, for at samspillet kan leve op til sin målsætning om at forstærke livskvaliteten. Det er det, vi mener med integritet. Det er summen af værdierne, der skaber helheden.

MED TILLID
MENER VI…

…respekt for hinanden, loyalitet overfor opgaverne og tillid til, at alle arbejder for det højere fællesskab. Tillidselementer er accept, åbenhed, ærlighed og pålidelighed.

MED FLEKSIBILITET
MENER VI…

…vilje til at møde både sig selv fra nye perceptioner, møde andre i eventuel diversitet, evne til at omstille sig og måske strække sig som en nødvendig forudsætning for væren og for bæredygtighed.

MED ÅBENHED
MENER VI…

…parathed til udvikling, nytænkning og videndeling. Vi er ambitiøse på egne vegne, men ikke på dine. Vi er helt åbne for, hvor du vil bevæge dig hen, så længe både din bevægelse og din stilstand er bevidste.

MED ORDENTLIGHED
MENER VI…

…evnen til at huske, at man er klog, når man ved, hvad det er, man ikke ved noget om. Vær tro mod din dannelse – og har du ingen, så vær alligevel ordentlig. Modige mennesker møder modige mennesker.

I walk my talk! - I talk my walk!

Integritet er kvaliteten i at være autentisk og at stå ved sin personlighed 

— Conny Ericon Andersen, grundlægger af unisans

Vi ønsker at gøre en forskel

I Unisans tror vi på styrken i integritet; vi vil stå ved os selv, vi vil gøre en forskel, og vi vil kendes for, at vi ’walk our talk’. Derfor er der heller ikke tale om politisk korrekthed, når vi taler om velgørenhed. Nej, det er fordi det ligger os på sinde og i hjertet. Det er en del af vores ånd. De hjertesager, vi vælger, skal afspejle os:

♥ Hjertesager kan være relateret til sanserne
♥ Hjertesager kan være relateret til vores virke
♥ Hjertesager kan være ”vi kan bare ikke lade være”

Sådan hjælper vi dig

”Doing nothing is not an option”
Senge

Når vi hjælper dig i Unisans, arbejder vi ud fra både bløde og hårde værdier.

Sansehjulet gør det muligt for os at spørge til hvorfor, hvem, hvad og hvordan – og dermed stille skarpt på prioritering og indsats. Det er vores kommunikationsplatform, fordi vi ved at åbne op for sansende overvejelser skaber et rum til forandring, forundring og forvandling.

Ved hjælp af værktøjet Balance Scorecard kan vi stille spørgsmål, der skærper vores evne til at fokusere og prioritere organisationens indsats i forhold til forretningsstrategien.

Forbindelsen mellem de to modeller er din tryghed som kunde til resultater, der virker. Og den sikrer, at vi tilvejebringer oplevelser for mennesker, der har brug for os. At vi tænker vores ansvar ind i alt, hvad vi foretager os.

Læs mere om unisans

keyboard_arrow_up