Case: Projekt for børn i behandling for kræft på Aalborg Sygehus

unisans blev kontaktet af Aalborg Sygehus i forbindelse med projektet Appetit, sanselighed og livsglæde. Et projekt for børn i behandling for kræft på Aalborg Sygehus. Styregruppen ønskede at inddrage unisans på baggrund af vores tidligere erfaringer med Eventyrkøkkenet og Sansekøkkenet på Skejby Universitetshospital.

Opgaven var at få de indlagte børn til at spise, for at få fuld effekt af behandlingen. Udfordringen var at børnene havde svært ved at opretholde vægten under kemobehandling.
At spise mad er en essentiel og grundlæggende menneskelig faktor, som ikke alene skaber øget livskvalitet, men som i behandlings-øjemed har afgørende betydning for barnets overlevelsesevne og reaktion på behandlinger.

Formålet med projektet var at sætte fokus på hvordan barnet kan få lyst til at spise. Hvad kan hjælper appetitten på vej? Er det maden, omgivelserne, at blive medinddraget i madlavningen, duften af nylavet mad og fællesskabet omkring madlavningen? Kort sagt: kan sanselighed have en effekt på barnets eller den unges lyst til at spise, samt mulighed for at opretholde kropsvægten og at få sufficient ernæring, og ikke mindst opleve øget livsglæde?

unisans har bidraget i projektet i følgende faser:

  • Sansning på afdelingen
  • Ombygning af afdelingskøkken og spisestue
  • Udflugt til Storkøkkenet med børnene og deres forældre
  • Workshops for forældrene omkring deres funktion som rollemodel for at få barnet til at spise, betydningen af at lade barnet være med i køkkenet, at lave ting sammen, afsluttende med teamcooking og fælles middag
  • Workshop for plejepersonale og køkkenpersonale. Hvordan sikrer vi bedre samarbejde og inddragelse i hinandens problemstillinger. Personalets som rollemodel. Teamcooking med afsluttende middag.
  • Deltagelse i udarbejdelse af nyt madkoncept i Storkøkkenet
  • Sansekøkken på afdelingen for de indlagte børn og deres forældre med skiftende interval. Under projektet var der Sansekøkken på afdelingen hver torsdag. Efter projektet fortsatte Sansekøkkenet men pga af manglende finansiering er det nu kun 1 gang pr måned. Det optimale vil være hver 14. dag.
  • Samlet værk omkring ønsker til kommende nye sygehus - drejebogen SANSEPATENTOLOGI

Vil du vide mere...

Så kan du kontakte os ved at ringe på telefon
70 24 16 00
eller du kan skrive en mail til info@unisans.dk

Drejebog for Aalborg Sygehus

Drejebogen: SANSE-
PATIENTOLOGI er et samlet værk udviklet af unisans og Aalborg Sygehus til at synliggøre projektet.  Den bruges i kommunikationsøjemed internt og eksternt, til branding og som informationskanal mellem den ene og den anden part.

Se hele drejebogen her

Flere eksempler:

Her kan du finde flere eksempler på materiale unisans har bidraget med til projektet:

Eksempel på madprojektet (Sansekøkkenet)

Poster om projektet

Folder med opskrifter fra projektet

Cases
Tilmeld nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig et eller flere af unisans' nyhedsbreve.