Konceptmageri og oplevelsesinnovation i unisans

Konceptmageri og oplevelsesinnovation er fundamentet i unisans virke.
Med vores forretningskoncepter sætter vi det hele menneske i centrum. Sansebevidsthed, konceptmageri og oplevelsesinnovation er fundamentet. Vi gør det med individet, familien, virksomheden og samfundet.

På disse sider kan du læse om oplevelsesinnovation og konceptmageri i unisans og du kan møde en række af vore samarbejdspartnere, som alle beskæftiger sig med koncepter, innovation, oplevelser, sanser og livskvalitet.

At konceptuere noget handler om at give nogen eller noget en bestemt dimension. Der skabes så og sige en bevidst relation til dét nogen eller noget.

Ved at sætte nogen eller noget i relief og åbne op for perciperende overvejelser, opstår der rum for forandring, forundring og forvandling. I praksis lader det sig gøre, når der spørges med hvorfor, hvem, hvad og hvordan. Dermed skabes der et fundamentalt udgangspunkt for en solid og udviklende konceptuering.


Vi ønsker at dele viden og erfaring.

Derfor er...
...udveksling af viden og erfaring en nødvendighed, når vi vil skabe vækst og udvikling gennem oplevelser. Derved har vi mulighed for at integrere oplevelserne og gøre dem til en fundamental del af vores samfundskultur.

 

Idé og formål 
Som oplevelsesinnovativ virksomhed, er sanser og oplevelser det centrale element i unisans handlen og væren.
I et spændfelt mellem sanser, oplevelser udvikling og innovation fungerer unisans både som videnscenter, katalysator og operatør.

KONCEPTER
Tilmeld nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig et eller flere af unisans' nyhedsbreve.