Netværk & fællesskaber

Vi tror på, vi alle har brug for at opleve at blive set, hørt og mødt – med nærvær! Derfor tilbyder vi hos Unisans en række fællesskaber med fokus på samtalen som katalysator for medskabelse og interaktion med andre.

Fællesskaber hos Unisans er lig med samlingspunkter for mennesker, der gerne vil tale sammen på en ny måde. Det minder mest af alt om at tilbringe en hyggelig aften på café – hvilket det jo egentlig også er, da de holdes på vores Café Sans. Forskellen er bare, at du sagtens kan møde op alene, for værten for dit fællesskab søger for, at du kommer i snak med de andre spændende gæster uden at skulle bruge tid på at spørge ”Nå, hvad laver du så?”.

”Tendensen peger på et voksende behov for at høre til og for at skabe nære relationer. Det er i fællesskaberne, vi bliver de mennesker, vi er. Derfor tilbyder vi forskellige fællesskaber. Nogle er åbne for alle, hvor fællesskabet er omdrejningspunktet, mens andre bindes sammen af noget, deltagerne har til fælles, for eksempel alder eller faglig interesse.

Det bærerende er, at vi er fælles om skabe noget. Men for at alt ikke skal være til diskussion, har vi en ramme eller et design om det at skabe fælles. På den måde sikrer vi, at fællesskaberne bliver tilgængelige og nærende – og processen rummelig og robust.”

Thine Holm
Konsulent, netværksleder og iværksætter

Vi har en værktøjskasse

Mere end noget andet er samtalen den form for menneskelig interaktion, hvor vi lærer, udveksler ideer, tilbyder ressourcer og skaber udvikling. Derfor er samtalen mere end noget andet grundstenen i de fællesskaber, vi tilbyder i Unisans.

Til at skabe de bedste rammer inspireres vi af en praksis, der hedder Art of Hosting. Art of Hosting tilbyder et miks af bedste metoder til at skabe åbne og meningsfulde samtaler med, der leder til engagement og gode løsninger. De samskabende metoder er for eksempel Cirkelpraksis, World Café, Appreciative Inquiry, Open Space Technology, ProAction Café og Storytelling.

Det er open source, så du kan frit hente inspiration her – eller du kan kontakte Thine, der er en dygtig og inspirerende praktiker med masser af international erfaring.

Brug os til at holde bedre møder

Teknikkerne bag Art of Hosting og vores adfærdsdesign kan også bruges i erhvervslivet til at sikre bedre samtaler og større mødelyst…hvilket øger omsætningen og sænker udgifterne.

Ved hjælp af viden fra psykologi, sociologi og antropologi går vi ind og påvirker den kontekst, I træffer beslutninger i. Når konteksten ændres, ændres adfærden.

Vi arbejder altid på baggrund af en business case. Det betyder, at vi ikke påtager os opgaven, hvis den reelle forandring ikke vil kunne måles og dokumenteres. Formål, mandat og inddragelse er således forudsætninger i arbejdet.

Grundlæggende principper

 • At bevidstgøre
 • At ændre uhensigtsmæssige vaner
 • At skabe håb og tro, at forandring er mulig
 • At motivere til ejerskab
 • At finde frem til det enkelte menneskes kernekompetencer
 • At imødekomme modstand og finde ressourcer i den
 • At lære at udøve de nye færdigheder

Overskud giver overskud

Motto:

Man skal nyde for at yde

Det fører til

 • større effektivitet
 • bedre beslutninger på grund af forbedret hjerneaktivitet
 • bedre sammenhæng mellem arbejde og familieliv
 • mere optimisme på grund af lavere niveau af stresshormonet kortisol
 • mindre aggression og irritation på grund af lavere niveau af stresshormonet adrenalin
 • bedre evne til at træffe langsigtede beslutninger – i stedet for kortsigtede, der reelt ikke løser problemer
 • sejren er sikker, hvis forberedelsen, timingen og udførelsen er sikker.

Motto

Det skal gøre ondt, før det gør godt

Det fører til

 • evnen til at arbejde hårdt, klarhjernet og effektivt i en periode
 • at kunne håndtere en krisesituation i 1-3 måneder
 • påkrævet efterfølgende resititution
 • pres på kolleger, venner og familie, hvilket kræver efterfølgende opbygning af relationer
 • større behov for sukker og fedt
 • måske øget behov for ekstra søvn og ekstra motion – hvis ikke imens, så er det vigtigt efterfølgende
 • kræver plads til efterreaktioner som for eksempel sygdom, træthed og sensitivitet
 • en måske massiv tilfredsstillelse, når jobbet er godt udført og sejren er hjemme.

Motto

Man skal yde, før man – måske – kan nyde

Det fører til

 • underminering af kroppens immunsystem, nedbrydning af hjerneceller og udløser massivt pres på hjertekar-systemet med risiko for hjertekarsygdomme og dødsfald
 • dårligere beslutninger på grund af svagere hjernefunktion
 • dårligere forhold til familie, venner og kolleger med risiko for konflikter, skilsmisse, fyring eller egen opsigelse på grund af følelsesmæssig og mental overbelastning
 • dårligere indtjening på grund af risiko for fejl i hele virksomhedens fødekæde
 • indbygget risiko for fiasko.

Der er lige nu meget hype om anerkendelse og coaching. Det næste store bliver generationsledelse. Det at lede og motivere de fem generationer på en gang, som findes på arbejdsmarkedet. Det bliver helt afgørende for, at virksomheder overlever i fremtiden. Det handler om at se hinandens fordele og udnytte dem til fordel for virksomheden.
 

Soulaima Gourani
Foredragsholder og erhvervskvinde

 

At netværke – også en karrierehandling!

Inden du kaster dig ud i at netværke, er det en god idé at vide lidt om, hvad et netværk kan bruges til. Vi har samlet en række gode grunde til, hvorfor netværk er vigtigt!

At netværke opfattes meget forskelligt alt efter, hvem man er, og hvad man ønsker at bruge sit netværk til. Ikke desto mindre er netværk blevet anerkendt og efterspørges som en kompetence. Derfor har vi samlet et sæt gode grunde til at netværke.

Ved at netværke, kan du:

 • Opbygge og vedligeholde relationer
  Brug dit netværk til at skabe dig et overblik over, hvem du kender, og hvem der kan blive interessant for dig, når du vil nå dine mål. Inddel dem eventuelt i grupper og sørg for at holde kontakten.
 • Udnytte de kontakter, du allerede har
  Rigtig mange tror, at de slet ikke har et netværk, men alle har et, der kan aktiveres. Reflektér og brainstorm med dig selv, og tænk på alle de personer, du kender fra studiet, arbejde, træning, vennekreds, frivilligt arbejde, foreninger osv. 
 • Skabe dig bedre jobmuligheder
  Med dit netværk ved hånden kan du undersøge, om der er nogen, der kender nogen, der kan hjælpe dig med et job – eller hvad nu årsagen er, til at du bruger dit netværk. Du kan også bruge netværket til at få den direkte kontakt til de personer, der ansætter medarbejdere.
 • Finde sparringspartnere
  Dine netværkskontakter kan være gode sparringspartnere. Sug gode råd til dig, mens I udveksler erfaringer.
 • Genfinde gamle kontakter
  Hvis du er i tvivl om, hvordan du kommer i gang med at netværke, kan du starte med at finde frem til tidligere skolekammerater, træningskammerater, naboer osv. De kan være interessante at inkludere i dit netværk.
 • Målrette din personlige branding
  Hav dine mål og målgruppen in mente, når du netværker. Kommunikér dine kompetencer klart, så du får skabt troværdighed omkring din person. Husk også, at din udstråling, stil og handlinger sender et signal til omverdenen.
 • Være ligeså dygtig som dem med arbejdsmarkedserfaring

Unisans kan bidrage med

 • sparring omkring udvikling og design af netværk
 • facilitering af netværksmøder og arrangementer
 • rådgiving omkring afholdelse efter samskabende principper
 • oplæg og foredrag om netværk, samtaler og samskabelse
 • træning i processuelle greb til aktiv deltagelse
 • træning i facilitering og ordstyrens rolle
 • coaching i afdækning og brug af dit netværk

NETVÆRK

keyboard_arrow_up