Om Unisans

Som ansvarlig og ordentlig virksomhed har vi brug for hele tiden at være på tåspidserne. Vores værdier skal være dybt forankrede, ligesom det er vigtigt, at vi ikke bliver os selv nok. Det betyder, at vi skal være nærværende, sansende og oplevende. Vi skal spejle, reflektere og handle.

Unisans – dit væsens rod

Vi perspektiverer faglig, personlig og social identitet. Vi træner sanserne og sætter ansvarlig livskvalitet i fokus. Vi innoverer og skaber oplevelsesdesign. Det gør vi ved at arbejde rundt om 4 dimensioner: samfund, virksomhed, familien og individet.

Os & ....

Os & Konceptet

Vores ideologiske fundament i Unisans er Sansehjulet. Det samler de elementer, der skal være til stede for at finde identitet og livskvalitet.

Os & Firmaet

Vores grundsten er pædagogisk og psykologisk formidling til mennesker, der arbejder med mennesker. Vi er en socialøkonomisk virksomhed grundlagt af Conny og Eric Ericon Andersen.

Os & Teamet

Vores medarbejderpolitik handler om personlig forankring og fleksibilitet. Den organisering er samtidig en forudsætning for løsningen af opgaver. Vil du arbejde hos os?

Os & Perspektivet

Vores værkstøjskasse er skabt på baggrund af et mind-set, der er vores bevidsthedsmæssige grundlag for vores udviklingsarbejde.

Os & Markedet

Der er et stort potentiale i at berøre og bruge de fem sanser i eksponeringen af produkter og ydelser. Vi kalder det 5D branding.

Os & Kunden

Vi sætter vores kunder i centrum, og vi er drevet af at skabe unikke kunderelationer og sansebaserede oplevelser.

Os & konceptet

Sansehjulet: dit væsens rod

Unisans’ sansehjul samler de elementer, der skal være til stede for at finde sin identitet og opnå livskvalitet.

Udover at Sansehjulet repræsenterer det ideologiske fundament i Unisans, er det samtidig et praktisk redskab, som vi bruger i relation til kunder, medarbejder, samarbejdspartner m.fl. Det hjælper til med at afdække, hvilken form for ansvarlig livskvalitet der er essentiel hos den enkelte – det være sig som individ, familie, virksomhed eller samfund.

Med Sansehjulet kan vi spørge til hvorfor, hvem, hvad og hvordan – og dermed stille skarpt på prioritering og indsats. Det er vores kommunikationsplatform, fordi vi ved at åbne op for sansende overvejelser skaber et rum til forandring, forundring og forvandling.

Hør mere om, hvordan du kan bruge sansehjulet

Os & firmaet

Mennesker møder mennesker, udveksler og skaber udvikling. Livet er klar til sanseoplevelser, innovation, nye perspektiver og forstærket livskvalitet. I dette arbejde er respekten for det hele menneske essentiel, og vi er stolte af også at være en socialøkonomisk virksomhed, der sætter ansvarlig livskvalitet i fokus.

Grundstenen i Unisans er pædagogisk og psykologisk formidling til mennesker, der arbejder med andre mennesker. Vi byder ind med det bedste af vores erfaringer, krydret med ildsjæleri og skønne mennesker. Vi glæder os til at møde dig derude.

Unisans er grundlagt af Conny og Erik Ericon Andersen, der siden 1994 har haft det social- og arbejdsmarkedspolitiske landskab som fundament for deres virke.

De startede med INkurser, som blev til INconsulting og sidst JOBDK. Siden 2005 har firmaet heddet Unisans, som arbejder koncentreret med blandt andet sansebevidsthed og innovation.

Conny Ericon Andersen

”Jeg er god til mit håndværk og deler det helst med andre”. Det er den røde tråd i Connys arbejdsliv – og har været det i særdeleshed de sidste 24 år, hvor hun har arbejdet med mennesker og formidling. Et arbejdsliv, der har taget hende omkring alle aldersgrupper og niveauer i samfundet og alle typer organisationer i det private såvel som det offentlige. Opgaverne når omkring den personlige udvikling, organisatoriske processer, karriererådgivning, jobformidling og den socialpsykologiske dannelsesproces.

Conny bobler af ideer og overskud. Hun er sprængfyldt med energi og ser muligheder; også hvor de er svære for andre at få øje på. Engagement og intenst nærvær kendetegner enhver kontakt – fagligt, kollegialt og privat. Conny brænder for at arbejde sammen med andre ”menneskelige håndværkere”.


Erik Ericon Andersen

Den tætteste er Erik, som også er livspartner. Det er Erik, der holder alle ballonerne i snor, så forretningen også har et sundt bagvedliggende forretningsgrundlag. Selv siger han, at hans fornemmeste opgave er at holde Conny stræk og firmaet på rette kurs, så vi kan holde mange år endnu. Der er brug for os derude. Det er smukt arbejde.

Os & teamet

Vi betragter unisans som organisk, lærerende organisation med personlig forankring og fleksibilitet som forudsætninger for løsningen af vores opgaver.

Hos os forenes hårde, kontante forretningsværdier med blødere humanistiske værdier, fordi vi tror på, at mennesker bedst udfolder deres potentiale, vokser og trives, når vi viser tillid og giver et personligt ansvar og handlerum.

Oprigtighed og gensidig interesse i faglig og personlig udvikling, lyst, nærvær, næstekærlighed og respekt for andres integritet er således ord, vi baserer Unisans’ grundværdier på. Vi fremhæver dem bevidst, fordi de er limen i vores netværk og samtidig giver os et fælles sprog.
 

Organisering

Det er vigtigt for os, at vi kan agere med stor fleksibilitet i forhold til en virkelighed, der hele tiden forandrer sig. For samtidig at kunne imødekomme vores kunders foranderlige verden har vi valgt at have en projektløsnings-organiseringskultur. Det betyder, at vi til opgaver knytter et team konsulenter med netop de kompetencer og den entusiasme, der matcher projektets karakter.

For at sikre kvaliteten i vores arbejde har projektlederen det overordnede ansvar for projektets optimering og ydelsernes kvalitet i forhold til forventninger, aftaler og rammer. Projektlederen går til arbejdet med respekt for det kulturelle, sociale og individuelle.

Den overordnede ledelse og vores stab arbejder fra hovedkontoret i Skanderborg. Styringen af drift og økonomi sker således herfra, ligesom produktudviklingen og markedsføringen findes her. Hovedkontoret er garant for en overordnet konceptstyring og ensartet kvalitet.

Der er en høj grad af tværgående intern kommunikation i Unisans, fordi det imødekommer en sund og udviklingsorienteret kollektiv bevidsthed. For at understøtte dette yderligere bruger vi bevidst værdier og visioner til at binde os sammen og sikre et fælles engagement. Ligesom vi mødes flere gange om året til fælles inspirationsdage. Det skaber samhørighed og energi til vores daglige arbejde med mennesker og virksomheder.
 

Job hos os

Som en dynamisk virksomhed er det en eksistensbetingelse for os at have en stadig tilførsel af friske kræfter. Så derfor: uanset om du er kok, coach, sproglig, salsainstruktør, bogholder eller supersælger, hører vi gerne fra dig.
 

Alle er værdifulde

Vores udgangspunkt er, at alle mennesker kan bibringe vores mission værdifuld viden og kompetencer. Derfor er vi i Unisans altid meget interesserede i at komme i kontakt med mennesker, der flyver højt i tankerne og samtidig kan formulere og realisere dem.
 

Uopfordret ansøgning

Har du lyst til at høre mere om os eller søge et job, så har du flere muligheder:

  1. Skriv en ansøgning til os og send den til info@unisans.dk - husk at vedlægge et cv.
  2. Ring til Conny Ericon Andersen på 40 19 19 64.
  3. Besøg os på vores hovedkontor.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Os & perspektivet

Værktøjskassen

unisans er skabt på baggrund af et mindset, som er vores bevidsthedsmæssige grundlag for vores udviklingsarbejde. Dette inspiratorium er vores begrebsmæssige værktøjskasse.

Mindset’et bag vores arbejde er et nærende sammenkog af inspiration og ideer. Erhvervstanker krydres med psykologi og pædagogik. Filosofi krydret med sociologi og fortid kombineret med nutid, krydret med fremtid. For at give det hele substans slår vi rødder i enkelte grundprincipper. Her kan du læse om teorier vi relaterer os til, metoder og værktøjer vi bruger. Kombinationen afhænger af kontekst.

Os & markedet

Unisans betyder alle sanser. Og ikonerne i vores logo symboliserer menneskets sanser og det hele menneskes sansebevidsthed. Ikonernes runde form illustrerer det sanselige og det menneskelige. Farverne symboliserer livet, glæden og nærværet. Sanseligheden og det legende understreges yderligere ved de tegnede figurer.

Således udgør vores forretningskoncept, navn og viden om sanserne en enestående mulighed for at markedsføre og kommunikere unisans’ budskaber til omverdenen via alle sanser. Det er unikt, idet de fleste virksomheder højst markedsfører sig ved hjælp af to til tre sanser.

Der er et stort potentiale i at berøre og bruge de fem sanser i eksponeringen af produkter og ydelser. Vi kalder det 5D branding. Vi oplever desuden, at forbrugerne i endnu højere grad end tidligere handler på baggrund af emotionelle oplevelser frem for rationelle.

Fordelen ved at brande sig ved hjælp af flere sanser er, at modtagerne opfatter produkterne som havende en højere kvalitet og værdi end andre tilsvarende produkter. Jo flere sanser produkterne appellerer positivt til, jo højere vil den opfattede værdi være hos modtageren. Læs mere og bliv inspireret af Martin Lindstrøms bog Brand Sense.

I den ånd er målet med vores brandingstrategi at erobre en stærk værdiposition, der skaber loyalitet mellem kunderne og Unisans.

Os & kunden

Vi sætter vores kunder i centrum, og vi er drevet af at skabe unikke kunderelationer og sansebaserede oplevelser. Vi sætter en ære i at skabe bevidsthed og sanselighed i vores kunders daglige praksis og i sidste ende de mennesker, vores kunder arbejder med.

Vores kunder kommer primært fra tre sektorer: den sundhedsmæssige, den sociale og den erhvervsmæssige. Uanset hvilken sektor du kommer fra, arbejder vi ud fra ønsket om forandring. Vi arbejder målrettet på, at vores kunder oplever så stor merværdi og forretningsmæssig effekt som muligt.

Som kunde hos Unisans vil du derfor opleve, at vi vil gøre vores bedste for:

  • At bevidstgøre
  • At ændre uhensigtsmæssige vaner
  • At skabe håb og tro på, at forandring er mulig
  • At motivere til ejerskab
  • At finde frem til det enkelte menneskes kernekompetencer
  • At imødekomme modstand og finde ressourcer i den
  • At lære at udøve de nye færdigheder

Book et møde med os

Samfundet

Vi bringer sansebevidsthed dybt ind i det offentlige rum. Vi er en anset aktør i socialsektoren og pædagogikken, sundhedssektoren og beskæftigelsessektoren.

 

Virksomheden 

Vores organisationsudvikling inspirerer, involverer og inddrager, så ledelse og medarbejdere oplever positive og konstruktive forstyrrelser.


Unisans - dit væsens rod


Familien

Familien undergår store forandringer, som betyder, at det bliver sværere at orientere sig. Derfor tilbyder vi netværk og teamcooking – det handler om at være sammen i Café Sans.

Individet

Vi møder dig, hvor du er! Vi spørger, om du har hjertet med. Derfra guider, inspirerer og bevidstgør vi dig til stærkere livskvalitet og oplevelsesdesign i et møde med nuet.

keyboard_arrow_up