unisans i øjeblikket

Oplevelsen i unisans er en sanseoplevelse. Det betyder, at oplevelsen involverer og engagerer modtageren direkte gennem påvirkning af sanserne. Sanseoplevelser har den unikke karakter, at de enten tiltrækker eller frastøder opleveren. En behagelig duft, et smukt syn, en dejlig lyd eller en god smag er med til at tiltrække opleveren til unisans.

unisans
handler om sansningens øjeblik. Det unikke øjeblik, hvor sansningen viser os verden mere intenst og giver os perspektiv på livet. At opleve det unikke øjeblik, handler om at være til stede i nuet og være bevidst om, at ændringer kun tager et øjeblik. Øjeblikket iscenesætter kundens møde med unisans og giver derved en værdiladet oplevelse.

Livskvalitet - kvalitet i livet

Livskvalitet, betegnelse for det, der kendetegner et godt liv. Vurderingen heraf kan bero på personens subjektive bedømmelse af sit eget liv eller på andres objektive bedømmelse af en persons livsvilkårDen danske psykiateren Anton Aggernæs tager udgangspunkt i fundamentale menneskelige behov, der findes hos alle, og som er karakteriseret ved, at individet lider, hvis behovene ikke tilfredsstilles. Det er:


1) elementære biologiske behov,
2) behov for varme menneskelige kontakter,
3) behov for meningsfuld beskæftigelse og
4) behov for et varieret, spændende og engageret handle- og oplevelsesliv.

Han skelner desuden mellem subjektiv og objektiv livskvalitet. Objektiv livskvalitet defineres som tilfredsstillelsen af de fundamentale menneskelige
behov ved objektiv iagttagelse af personer og sammenligning med andre.
Subjektiv livskvalitet afspejler, hvor tilfreds en person er på et behovsområde,
og hvor vigtigt personen finder, området er.

Forretningskoncepter

  • JOBdesign
  • HELSEdesign
  • KULTURdesign
  • GASTROdesign

Vi er som koncern organiseret centralt med unisans corporate og decentralt med de fire forretningskoncepter, som repræsenterer hver sin hjørnesten af menneskets identitet; job, helse, kultur og gastro. Vi har valgt oplevelsesdesign som en bærende konstruktion, idet både funktionalitet og æstetik er essentielt, når det hele menneske respekteres.

Historien skal med...

Velkommen til unisans som her i 2012 byder ind med det bedste af vores erfaringer, krydret med fornyet ildsjæleri og skønne mennesker.

Siden 1994 har det arbejdsmarkedspolitiske landskab dannet fundament for vores arbejdsvirke. Vi startede INkurser, havde en tid som INconsulting, rundede af med JOBDK og har så siden 2005arbejdet med sansebevidsthed og oplevelsesinnovation i unisans.

Vi glæder os til at møde dig. Mennesker møder mennesker og skaber udvikling.

Erik & Conny Ericon Andersen

Om unisans
Tilmeld nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig et eller flere af unisans' nyhedsbreve.