Inspirerende, involverende og inddragende blik på jeres organisation

Vi tager temperaturen på jeres organisation, eller jeres afdeling. Hvordan står det til med samarbejdet, kommunikationen, innovationen og relationerne, både internt og i forhold til dem I samarbejder med? Hvor er I gode, og hvor er der plads til forbedringer? Måske kunne vi gøre tingene på en anden måde? Måske endda en bedre måde, der involverer alle sanser, og sikrer involvering, overskud og ejerskab?

Vi har blik for det, der er unikt i jeres organisation. Vi arbejder ud fra en stor respekt for jeres værdier og metoder. Vi kender de udfordringer og dilemmaer I står med til daglig fra vores mange år i branchen. Derfor kan vi levere de rammer og værktøjer, der faciliterer jeres udvikling.

Kreativitet og analyse giver synergi og udvikling

Vi udvikler medarbejdere, organisationer og virksomheder gennem oplevelser, sansebevidsthed og specialdesignede processer med udgangspunkt i et holistisk tankesæt. Vi kombinerer det kreative og det analytiske, og skaber bevægelse i mennesker, som forplanter sig til hele organisationen som forandring, nytænkning, dialog og vækst.


Hvor ligger hunden begravet?

Organisationen kan have de smukkeste strategiske intentioner om øget indtjening. Men når resultatet ved årsregnskabets afslutning, ikke står mål med ønskerne, må der ske forandringer. Den moderne verden kalder ikke på business as usual – den skriger på business as un- usual. Ingen dyre Qvick fix – men bæredygtighed. Kulturen og strategien må allignes for at sikre succesfulde resultater.

Bæredygtighed og business-as-un-usual er en herlig cocktail, når danske virksomheder skal skærpe konkurrenceevnen. Det fordrer, at der må ske et brud med vanetænkningen – vejen frem er kreativitet, innovation og oplevelsesøkonomi.

Virksomhederne skal konkurrere på viden, hvilket betyder at organisationen må være dybt forbundne med deres gode medarbejdere, dem der rummer  kompetent viden – det er den malm, hvoraf organisationens guld skal udvindes.

Kulturen må dyrke talentet

En organisation kan ikke lære talent. Det er noget en medarbejder enten har – eller ikke har. Derfor skal den enkelte gøre det personen har talent for og styrker til. Kulturen i organisationen må indrettes så man understøtter talentet for at dette lykkes. Det er talent fremfor slid, der er afgørende. Vi skal ikke ”work harder” men ”work smarter”. Vi skal gøre det kulturen hjælper med til.

Organisationsudvikling

I unisans skaber vi positive og konstruktive forstyrrelser med intentionen om at skubbe til den vanlige struktur og organisering. Vi understøtter jer i at skabe ledergrupper med strategisk og visionær forståelse – samt at LEDE med stort L.

I opnår dette ved et organisationsudviklingsforløb:

  • Indførsel af relationelle ledelsesprincipper og koncepter
  • Understøtte udviklingsprocesser i skiftet fra procesorientering til resultatoptimering
  • Kvalificerede udviklingsforløb hvor fokus drejer sig om at sikre organisatorisk fleksibilitet og løbende personaleudvikling og evaluering.

Medarbejderudvikling

Udviklingsmuligheder på det personlige og faglige plan, støtte til individuelle præferencer og et godt arbejdsklima er nødvendigheder for at opnå effektive og tilfredse medarbejdere, der når deres fulde potentiale.

Derfor er medarbejderudvikling så vigtig. For at fastholde motivation og arbejdsglæde, skal medarbejderne have medbestemmelse og føle engagement og ejerskab for organisationens strategier og mål.

Medarbejderne skal kende deres egne og kollegernes faglige og personlige kompetencer - derved skabes et effektivt og dynamisk arbejdsmiljø med et godt samarbejde i teams og organisationen som helhed. Og grobund for innovation og vækst.

Unisans samarbejder med Insights og benytter konkrete værktøjer som profil- og teamanalyser, workshops og coaching for at nå frem til effektiv kommunikation og personlig indsigt i kompetencer og præferencer.

Lærende evaluering

I disse år skal man være hårdhudet som medarbejder og konstant lade sine evner fornye. Det er vanskeligt at glide hen i al ubemærkethed. Indsatsen er konstant under lup. Der en tendens som ligefrem peger i retning af at både samfund og virksomheder, udvikler evalueringskulturer.

I unisans er vi ikke uenige i at evaluering har en effekt, så længe effekten har et udviklingspotentiale, og baseres på lærende evaluering.

Når vi i unisans skræddersyr lederudviklingsforløb, tilrettelægger vi evalueringsprocessen, så den er en naturlig del af selve forløbet – og en dynamisk proces, som foregår i samarbejde med jer.

Plant gastronomiske frø i den organisatoriske have

Forestiller I jer at opbygge egen urtegård som motiverende supplement til jeres kulinariske kantine? Drømmer I om at skabe sansebevidsthed og oplevelser for jeres leverandører, medarbejdere og kunder?  Har I behov for ekstern supervision til at opdage og definere en unik og autentisk identitet?

unisans tager jer med på en oplevelsesrejse rundt i en innovativ proces, hvor vi har mulighed for, at komme rundt om alt fra leder– og teamudvikling, med et gastronomisk twist, til dialoger om oprindelige madtraditioner og madkulturer.

Jeres udbytte er:

  • I opnår kompetent sparring og udvikling, så I bliver i stand til at konkurrere på viden om gastronomi, innovation og sansebevidsthed.
  • Motiverede og kompetente medarbejdere, der opnår en unik viden, hvilket er den malm, hvoraf jeres organisations guld skal udvindes.
  • Bedre bundlinjeresultater for jeres virksomhed, som følge af en indsigt i- og heraf et fokus på at totaloplevelser.

Kontakt os ...

Du kan kontakte os ved at ringe på telefon
70 24 16 00
eller du kan skrive en mail til info@unisans.dk.

Kontoret er åbent
Mand - torsdag:
09.00 - 15.30
Fredag:            
09.00 - 15.00

Ydelser
Tilmeld nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig et eller flere af unisans' nyhedsbreve.